Compil

Spód warstwy uprawianej przez agregat Compil jest pofalowane (w zębodoły) i przypomina pudełko do jajek, co pozwala na równomierne wsiąkanie wody

Głębokość pracy jest bardzo dobrze kontrolowana przez koła i wynosi 3 do 12 cm. Łopatki uderzają i zrywają ziemię zapobiegając tworzeniu się podeszwy płużnej, czego nie potrafią standardowe agregaty z lemieszami. Dzięki pracy łopatek ziemia staje się porowata i drożna dla wody. Tylny wałek strunowy zagęszcza i wyrównuje warstwę uprawną. Stąd także jej ograniczone parowanie.

Używanie agregatu Compil jako agregatu ścierniskowego powoduje szybkie kiełkowanie chwastów. Używanie agregatu Compil jako agregatu uprawowego przed siewem np. zbóż, rzepaku, buraków, kukurydzy, itp. powoduje dobre wyrównanie powierzchni, szybkie przygotowanie podłoża i dobre stanowisko do szybkiego kiełkowania nasion. Regularne stosowanie tego agregatu pozwala na sukcesywny wzrost zawartości humusu na uprawianej głębokości

Compil, dzięki układowi elementów roboczych, ma duży wpływ na skuteczne ograniczenie populacji ślimaków.

La gamme Compil Duro France