Siewnik zawieszany z przodu

Agregat uprawowy compil dzięki pracy rotacyjnej łopatek podrzuca ziemię. Ziemia ta spada wg swojej gęstości, co znaczy, że jej grube i ciężkie elementy (gęstość 1,3-1,4) spadają pierwsze, a lekkie (0,15-0,5) spadają na wierzch. Ogólna gęstość ziaren wynosi 0,4-0,75 co powoduje, że ziarna są przykryte 1-2cm ziemi. W ten sposób ziarna mają zawsze dobry kontakt z glebą co daje dobre kiełkowanie, a resztki po żniwach zostają na powierzchni zabezpieczając ziemię przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi. Siewnik z pneumatyczną dystrybucją ziarna zawieszony z przodu funkcjonuje jak siewnik rzutowy. Dokładności gęstości siewu wykonanego tego typu siewnikiem nie trzeba udowadniać. Gwarantuje on również równomierne wysianie nasion na powierzchnię gleby, a to dzięki przednim lancom aluminiowym, wyposażonym w rozdzielaczki umieszczone co 50 cm. W ten sposób zapewniamy optymalne wykorzystanie przestrzeni do wzrostu każdej rośliny. Dochodzi do lepszego rozkrzewienia i często obserwujemy 1 dodatkowy kłos na każdą roślinę. Biorąc pod uwagę, że agregat uprawowy compil daje dno uprawianej warstwy pofalowane jak pudełko od jajek, mamy zdrowe środowisko do kiełkowania i rozwoju roślin.

La gamme Siewnik zawieszany z przodu Duro France